صفحه اصلی

سبک نوازندگی سه تار

سبک نوازندگی سه تار و رویکرد استاد سنجرانی در آهنگسازی و نقش ارکسترال ساز سه تار، منحصر به خود ایشان است و بنا بر گفته ایشان، این روش نوازندگی، محصول تجربه ی وی از سه دهه زندگی با ساز سه تار است
ساوندکلود استاد سنجرانی

بازدید از ساوندکلود

سوابق هنری استاد سنجرانی

بازدید از سوابق هنری

شبکه های اجتماعی استاد جهت پیگیری آثار و تماس مستقیم با ایشان