آهنگساز و پژوهشگر موسیقی

آهنگسازی و تنظیم

فعالیت ها

گزیده ای از آثار

عاشق
عاشق نام یکی از ساخته های بی کلام کیارش سنجرانی است. می توانید در این صفحه اطلاعات بیشتری درباره...
Read More
ناجی
ناجی نام یکی از ساخته های بی کلام کیارش سنجرانی است. می توانید در این صفحه اطلاعات بیشتری درباره...
Read More
پرسه در باران
پرسه در باران نام یکی از ساخته های بی کلام کیارش سنجرانی است. این موسیقی بی کلام یک تکنوازی ست ک...
Read More
غربت جنون
غربت جنون نام یکی از ساخته های بی کلام کیارش سنجرانی است. این موسیقی بی کلام از غربت جنون جان آد...
Read More